Bibliografia sobre la pintura gòtica

Bibliografia

Fonts impreses

 • Alonso Garcia, G.: Los maestros de la Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, CSIC, Lleida, 1976.
 • Argilés i Aluja, C.: «Notes sobre els pintors lleidatans dels segles XIV i XV segons els Llibres d’Obra de la Seu Vella», Analecta Sacra Tarraconensia, vol.68, 1995, pàg.77-104.
 • Barcelona, M. de: «La cultura catalana durant el regnat de Jaume II», Estudios Franciscanos, vol.91, 1990, pàg.213-995; vol.92, 1991, pàg.127-245 i 383-492.
 • Blanch, J.: Archiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, 2 vol. , Tarragona, 1985.
 • Cabezudo Astrain, J.: «Nuevos documentos sobre pintores aragoneses del siglo XV», Seminario de Arte Aragonés, núm.7-9, Saragossa, 1957.
 • Cerveró Gomis, C.: «Pintores valentinos, su cronología y su documentación», Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1963.
 • Cerveró Gomis, L.:«Pintores valentinos. Su cronología y documentación», Archivo de Arte Valenciano, 1956, pàg.95-123; 1965, pàg.22-26; 1966, pàg.19-26; 1968, pàg.92-98; 1972, pàg.44-57.
 • López Meneses, A.: «Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. V, Saragossa, 1952, pàg.669-771.
 • Madurell i Marimon, J. M.: «El Arte en la comarca alta de Urgel», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. III-IV, 1945.
 • Madurell i Marimon, J. M.: El pintor Lluís Borrassà: su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras, Anales del Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. VII, 1949; vol. VIII, 1950; vol. X, 1952.
 • Madurell i Marimon, J. M.: «El retablo del condestable. Más documentos para su historia», Archivo Español de Arte, vol. XXIX, Madrid, 1956.
 • Madurell i Marimon, J. M.: L’art antic al Maresme, Mataró, 1970.
 • Mas i Domènech, J.: Guia-itinerario de la Catedral de Barcelona, Barcelona, 1916.
 • Mas i Domènech, J.: «Notes sobre antichs pintors a Catalunya», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. VI, núm.44-47; 1911-12, pàg.216, 250-260, 307-321 i 430-440.
 • Puiggarí i Llobet, P.: «Noticias de algunos artistas catalanes inéditos», Memòrias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (apunts llegits en la sessió del 17 de juny de 1871), vol. III, 1880, pàg.73-103 i 267-306.
 • Rubió i Lluch, A.: Documents per la història de la cultura catalana mitjeval, 2 vol, Barcelona, 1908-21.
 • Sánchez Gozalbo, A.: Pintores de Morella. Noticias y documentos de los siglos XIV y XV, Castelló de la Plana, 1943.
 • Sanchis y Sivera, J.: Pintores medievales en Valencia, Barcelona, 1914. (reimp: València, 1996).
 • Serrano Sanz, M.: «Documenos relativos a las Bellas Artes en Aragón, siglos XIV y XV», Arte Español, III, 1916-17, pàg.519-529.
 • Serrano Sanz, M.: «Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV», Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, vol. XXXI-XXXVIII, Madrid, 1914-17.
 • Villanueva, J.: Viaje literario a las iglesias de España, 22 vol. , Madrid, 1803-52.

Estudis generals

 • Ainaud de Lasarte, J.: Pittura spagnola del periodo romanico a El Greco, Bergamo, 1964.
 • Ainaud de Lasarte, J.: La pintura catalana de l’esplendor del gòtic al barroc, Ginebra, 1991.
 • Azcárate, J. M.: EI arte gótico en España, Madrid, 1990.
 • Bertaux, E.: «La peinture en Espagne aux XIVè e XVè siècles», dins Histoire de l’Art (publicada sota la direcció d’André Michel), vol. III, París, 1908.
 • Cirici, A.: La pintura catalana, vol. I, Palma de Mallorca, 1959.
 • Camón Aznar, J.: La pintura medieval española, Summa Artis, XXII, Madrid, 1966.
 • Dalmases, N. de. ; José i Pitarch, A.: «L’època del Cister», Història de l’art català, vol. II, Barcelona, 1985.
 • Dalmases, N. de; José i Pitarch, A.: «L’art gòtic. Segles XIV-XV», Història de l’art català, vol. III, Barcelona, 1984.
 • Gudiol i Cunill, J.: Els trescentistes. Segona part, Barcelona (s. d. [1924]).
 • Gudiol i Ricart, J.: La pintura gòtica a Catalunya, Barcelona, 1938.
 • Gudiol i Ricart, J.: Historia de la pintura gótica en Cataluña, Barcelona, 1943.
 • Gudiol i Ricart, J.: Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX), Madrid, 1955.
 • Gudiol i Ricart, J.: «Arte Antiguo y Medieval», dins Cataluña, «Tierras de España», Barcelona, 1974.
 • Gudiol i Ricart, J.: Pintura medieval en Aragón, Zaragoza, 1971.
 • Gudiol i Ricart, J.: «Pintura medieval», dins Gudiol, J. ; Alcolea, S. ; Cirlot, J. E.: Historia de la pintura en Cataluña, Madrid (s. d.), pàg.13-138.
 • Gudiol i Ricart, J. ; Alcolea Blanch, S.: Pintura gótica catalana, Barcelona, 1986 (ed. cat. , 1987).
 • Marette, J.: Conaissance des primitifs par l’étude du bois du XII au XVI siècle, París, 1961.
 • Madurell, J. M.: «El pintor Lluís Borrassà, su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras», Anales y Boletin de los Museos de Arte de Barcelona, 1949, 1950, 1952.
 • Mayer, A. L.: «Los primitivos españoles», dins Arte Español, vol. V, 1921, pàg.237-238.
 • Mayer, A. L.: El estilo gótico en España, Madrid, 1960 (1a ed. , 1928).
 • Post, CH. R.: A History of Spanish Painting, Cambridge, Massachusetts, 1930-66.
 • Prache, A.: «La peinture monumentale en Europe hors de l’Italie au XIIIè et au XIVè siècle», dins Baudry, J. (dir.): Histoire Universelle de la Peinture, Ginebra, 1979.
 • Richert, G.: La pintura medieval en España. Pinturas murales, tablas catalanas, Barcelona, 1929.
 • Sanpere i Miquel, S.: Los cuatrocentistas catalanes, Barcelona, 1906.
 • Sanpere i Miquel, S.: Els trescentistes. Primera part. Barcelona (s. d. [1920]).
 • Verrié, F. P.: «La pintura gòtica», L’Art Català, Editorial Aymà, Barcelona, 1957.
 • Yarza, J.: «La pintura española medieval: el mundo gótico», dins La pintura en Europa, Milà, 1995.

Estudis especialitzats, monogràfics i complementaris

 • Ainaud de Lasarte, J.: «Les relacions econòmiques de Barcelona amb Sardenya i la seva projecció artística», VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Sardenya (1957) 1959, pàg.637-645.
 • Ainaud de Lasarte, J.: «Les Arts», dins Els catalans a Sicília, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pàg.129-140.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Verrié, F. P.: La pintura gótica en la Catedral de Barcelona. Barcelona, 1942 (treball inèdit, Premi Martorell).
 • Alcoy, R.: «La pintura gòtica» (Thesaurus), Quaderns, Fundació Caixa de Pensiones, Barcelona, 1986, pàg.25-27.
 • Alcoy, R.: «Acerca de algunas epifanías extemporáneas; la llegada al Otro Mundo y la iconografía de los Reyes Magos», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXVII, 1987, Saragossa, pàg.39-65.
 • Alcoy, R.: «Banquet, celebració i festa. Consideracions sobre el paper dels àpats al retaule medieval», Primer Coloquio de Historia de la alimentación en la Corona de Aragón, Institut d’Estudis Ilerdencs, novembre del 1990, Lleida.
 • Alcoy, R.: «La pintura gòtica catalana a debat. Qüestions d’historiografia», Revista de Catalunya, núm.47, desembre del 1990, Barcelona, pàg.130-138.
 • Alcoy, R.: Pintures del gòtic a Lleida, Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Cercle de Belles Arts de Lleida, Estudi General de Lleida, Quart Premi d’Investigació «Josep Sarrate i Forga», Barcelona, 1990.
 • Alcoy, R.: «La pintura a la Seu Vella de Lleida de l’italianisme al gòtic internacional», Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, desembre del 1991, pàg.119-132.
 • Alcoy, R.: «Escultura y pintura sardes i art medieval català», Lambard (Estudis d’Art Medieval), vol. V, 1992 (1989-91), Barcelona, pàg.201-214 i 247-248 (versió italiana a Alcoy, R.: «Scultura e pittura in Sardegna e arte medioevale catalana», Archivio Storico Sardo, a cura della Deputazione di Storia patria per la Sardegna, vol. XXXVII, 1992, Cagliari, pàg.279-288).
 • Alcoy, R.: «Canvis i oscil·lacions en la imatge pictòrica dels jueus a la Catalunya del segle XIV», Actes del Primer Col·loqui d’Història dels jueus a la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1991, pàg.371-392.
 • Alcoy, R.: «Imatges del cavaller i el seu món. Un itinerari per les arts del segle XV a redós del Tirant», Tirant lo Blanc. Imatges i objectes, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1991, pàg.17-31.
 • Angenard, S.: La peinture des retables en Roussillon aux XVe et XVIe siècles: Le diocese d’Elne d’Arnau Gassies a Jaume Forner, 3 vols, these de Doctorat, Université Paul Valéry, Montpellier III, 1998.
 • Aru, C: «Storia della pittura in Sardegna nel secolo XV», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, any IV, 1911-12.
 • Barral, X.: Les catedrals de Catalunya, Barcelona, 1994.
 • Barral, X.: Tresors artístics catalans, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994.
 • Barral, X. ; Liaño, E. ; Sureda, J.: Cataluña 1. La España gótica, Madrid, 1987.
 • Berg Sobré, J.: Behind the Altar Table. The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500, Columbia, 1989.
 • Bertaux, E.: «Les primitifs espagnols, I-VI». La Revue de l’Art, vol. XXI (pàg.417-436); vol. XXII, 1907 (pàg.107-126, 241-262 i 339-34); vol. XXIII, 1908 (pàg.269-279).
 • Bertaux, E.: Exposición retrospectiva del arte, Saragossa, 1908.
 • Beseran, P.: «El Nodriment d’Elisabet i Anna, parteres. Observacions sobre un aspecte iconogràfic dels naixements de la Verge i el Baptista al Gòtic», dins Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó Edat Mitjana. Actes, vol. II, Lleida, 1995, pàg.871-884.
 • Bosque, A.: Artistes italiens en Espagne du XIVè siècle aux Rois Catholiques, París, 1965.
 • Buendía, R.: «Sobre los orígenes estructurales del retablo», Revista de la Universidad Complutense, vol. XXII, 1973, pàg.17-40.
 • Bohigas, P.: La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Período gótico y Renacimiento, Barcelona, 1965-67.
 • Casades Gramatxes, P.: «Una nota folklòrica. Llegenda de sant Amador en el retaule de Cardona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1936, pàg.152-155.
 • Casellas, R.: La ornamentalidad dorada en los retablos catalanes (discurs d’entrada a la Academia Provincial de Bellas Artes), Barcelona, 1909.
 • «Catalunya, genio a genio. Del siglo XI al siglo XX», El Mundo de Catalunya, Barcelona, 1995.
 • Durliat, M.: L’art en el regne de Mallorca, Mallorca, 1964.
 • Fité, F.: «Noves dades sobre l’activitat pictòrica a la Seu Vella. Segle XIV», Lambard, vol. VIII, (1995), 1996, pàg.75-87.
 • Freixas i Camps, P.: L’art gòtic a Girona. Segles XIII-XV, Girona, 1983.
 • Gaya Nuno, J. A.: La pintura española fuera de España, Madrid, 1958.
 • Gudiol i Cunill, J.: Nocions d’arqueologia sagrada catalana, Vic, 1902.
 • Gudiol i Cunill, J.: «La col·lecció Plandiura», Gaseta de les Arts, I, 2, 1928, pàg.2-14.
 • Gudiol i Ricart, J.: «La investigació de la pintura gótica a Catalunya» (II Saló Mirador), Mirador, Barcelona, maig del 1936.
 • Heriard Dubreuil, M.: Valencia y el gótico internacional, 2 vol. , Edicions Alfons el Magnànim, València, 1987.
 • Hernando, J. L.: «Los artistas llegados al foco barcelonés durante el gótico internacional (1390-1450). Aspectos documentales», Lambard, vol. VI (1991-93), 1994, pàg.359-388.
 • La peinture catalane à la fin du Moyen Âge (cicle de conferències ofert a la Sorbona, 1931), París, 1933.
 • Lacarra Ducay, Ma C.: Primitivos aragoneses en el Museo Provincial de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Saragossa, 1970.
 • Lacarra Ducay, Ma C.: La pintura mural gótica en Navarra, Pamplona, 1974.
 • Lacarra Ducay, Ma C.: «La influencia de los pintores italianos en los talleres aragoneses durante el siglo XIV», Homenaje a D. Federico Balaguer Sánchez, Osca, 1987, pàg.425-447.
 • Llompart, G.: La pintura medieval mallorquina, su entomo cultural y su iconografía, 4 vol. , Palma de Mallorca, 1977-80.
 • Molina, J.: «La participació dels pintors en les cerimònies i espectacles quatrecentistes de Barcelona i Girona», Formes teatrals de la tradició medieval, Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l’Étude du Téatre Médiéval, Girona, 1992; Barcelona, 1996, pàg.173-180.
 • Orriols, A.: «Iconografía de san Agustín en los ciclos góticos catalanes», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», núm. XLI, 1990, pàg.13-46.
 • Post, CH. R.: «Unpublished Early Spanish Paintings in American and English Colletions», The Art Bulletin, XXXIV, 1952, pàg.282 i 283.
 • Post, CH. R.: «Unpublished Early Spanish Paintings of Unique or Very Rare Theme», Gazette des Beaux-Arts, desembre del 1954, pàg.317-338.
 • Robin, F.: «Retables du Midi et vie des Saints: composition et mise en scène», Cahiers de Fanjeux: le décor des églises en France méridionale (XIIIe-mi-XVe siècles), n.28, pàg.139-165.
 • Ruiz, F.: «Imagen artística y económica de la pintura catalana en los siglos del gótico», Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, abril-juny de 1997, Madrid, 1997, pàg.67-80.
 • Sánchez Real, H.: «Entrada del brazo de santa Tecla en Tarragona», Boletín Arqueológico, Tarragona, 1949, pàg.166-179.
 • Sanpere i Miquel, S.: «Els quatrecentistes catalans» (resposta a La novel·la d’en Sanpere de Raimon Casellas)», El Poble Català, 15, 19, 23 i 28 juliol; 3, 9, 18 i 24 agost; 9 de setembre; 3 d’octubre (1906).
 • Saralegui, L. de: «Restos de retablos descabalados», Museum, núm.10, vol. VII, pàg.353-372.
 • Serra, R.: Retabli pittorici in Sardegna nel Quattrocento e nel Cinquecento, Reggio Emilia, 1980.
 • Serra, R.: Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del’500, Storia dell’Arte in Sardegna, Nuoro, 1990.
 • Sureda, J.: El gòtic català. Pintura, vol. I, col. Vulpellac, Barcelona, 1977.
 • Sureda, J.: La época de las catedrales. El esplendor del gótico (Historia del Arte Español), Barcelona, 1995.
 • Terés, R. M.: «Escultura y pintura góticas. Estado de la cuestión», Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, abril-juny del 1997, Madrid, 1997, pàg.31-46.
 • Verrié, F. P.: Iconografía de la Natividad a través de la pintura catalana medieval, Barcelona, 1942.
 • Vidal, P.: «Recherches relatives à l’histoire des Beaux-Arts et des Belles Lettres en Roussillon», Bulletin de la S. A. S. L. des Pyrénées-Orientales, volum 27, Perpignan 1886, pàg.173-220 i volum 51, 1910, pàg.289-360.
 • Yarza, J.: «El pintor en Cataluña hacia 1400», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XX, 1985, pàg.31-57.
 • Yarza, J.: «Artista-artesano en el gótico catalán», Lambard, vol. III (1983-85), 1987, pàg.129-169.
 • Yarza, J.: Retaules gòtics de la Seu de Manresa, Manresa, 1993.

Vitralls gòtics

 • Ainaud de Lasarte, J.: «Cerámica i vidrio», dins Ars Hispaniae, vol. X, Madrid, 1952.
 • Ainaud de Lasarte, J.: «Maîtres-verriers français en Catalogne aux XIVe et XVe siècles», Les vitraux de Narbonne, Narbonne, 1992, pàg.123-127.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Vila-Grau, J. (et alt.): Els vitralls medievals de l’església de Santa Maria del Mar (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya 6, Catalunya 1, ), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1985.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Vila-Grau, J. (et alt.): Els vitralls de la catedral de Girona (Corpus Vitrearum Medn Aevi, Espanya, 7, Catalunya, 2), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1987, pàg.20.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Vila-Grau, J. (et alt.): Els vitralls del monestir de Santes Creus i la catedral de Tarragona, (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya, 8, Catalunya, 3), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1992.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Vila-Grau, J. (et alt.): Els vitralls de la catedral de Barcelona (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya, 9, Catalunya, 4), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1997.
 • Alabau, M.: «Els vitralls de la Seu gironina», Los sitios de Girona, 28 d’octubre de 1981.
 • Avril, F.: «Le Maître des Heures de Saluces: Antoni de Lonhy», Revue de l’Art, núm.85, 1989, pàg.9-34.
 • Bassegoda Nonell, J.: «La catedral saca lustre a sus vidrieras», La Vanguardia (Magazine), pàg.14-7, 1991.
 • Bassegoda Nonell, J.: «Els papagais de les vidrieres de l’absis de la catedral de Barcelona», Lambard, vol. VI (1991-1993), 1994, pàg.415-427.
 • Bonet Correa, A. ; Nieto Alcaide, V.: Historia de las artes aplicadas en España, Madrid, 1982.
 • Cañellas, S.: Aproximació a l’estudi de les vidrieres de la catedral de Barcelona, des de les primeres manifestacions a la conclusió del cimbori (tesi doctoral), 4 vol. , Departament d’Art, Universitat de Barcelona, 1992.
 • Cañellas, S.: «Notícies sobre les vidrieres gòtiques de l’absis de la Seu», D’Art, núm.19, 1993, pàg.107-119.
 • Capdevilla, S.: «Les vidrieres de la catedral de Tarragona», La Cruz. Diario Católico, Tarragona, 5 de juliol de 1931, pàg.1 i 4.
 • Gottfried, F.: «Restauración de las vidrieras medievales», Investigación y Ciencia, juliol de 1985, pàg.76-83.
 • Gudiol i Cunill, J.: «De vidrieres i vidriers catalans», La Veu de Catalunya (pàgina artística), núm.492, Barcelona, 15 de setembre de 1919.
 • Guron, A.: La réglementation de métiers en Languedoc au Moyen Âge, París, Ginebra, 1958.
 • Labande, L. H.: Les primitifs français. Peintres et peintres-verriers de la Provence occidentale, I, Marsella, 1932.
 • Madrenys, P.: «Importantes hallazgos sobre las vidrieras de la catedral de Girona», El Correo Catalán, Barcelona, 30 de gener de 1982.
 • Marquès i Casanovas, J.: «Els vitralls de la Seu de Girona», Revista de Girona, núm.97, Girona, 1981, pàg.267-274.
 • Mesuret, R.: «Antoni de Lonhy». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Arte Antiguo, vol. IX, 1951, pàg.13-17.
 • Pérez Bueno, L.: Vidrios y vidrieras, Barcelona, 1942.
 • Rauret, E. ; Casassas, E. ; Baucells, M.: «Spectrochemical analysis of some medieval glass fragments from catalan gothic churches», Archaeometry, 27, 2, 1985, pàg.195-201.
 • Romano, G.: «Sur Antoni de Lonhy en Piamont», Revue de l’Art, núm.85, 1989, pàg.34-44.
 • Sánchez Real, J.: «Severino, maestro vidriero», Revista de Diario de Tarragona, núm.195, gener-febrer del 1995.
 • Salvat, R.: «Anònim català. Vitralls de Girona. Vitralls de Catalunya», Canigó, núm.745, Barcelona, 1982, pàg.29-31.
 • Vila-Grau, J.: «El vitrall gòtic a Catalunya. Notes sobre una recerca», Serra d’Or, núm.279, Barcelona, 1982.
 • Vila-Grau, J.: «Girona, clau de volta per a l’estudi del vitrall gòtic», Revista de Girona, núm.113, Girona, 1985, pàg.360-365.
 • Vila-Grau, J.: El vitrall gòtic a Catalunya. Descoberta de la taula de vitraller de Girona. Discurs d’ingrés a la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1985.
 • Vila-Grau, J.: Els vitralls gòtics de la catedral de Girona, catedral de Girona, Nadal de 1985.
 • Vila-Grau, J.: «La table du peintre-verrier de Gérone», Revue de l’Art, París, 1986, pàg.32-34.

Catàlegs i diccionaris

 • Ainaud de Lasarte, J.: Catálogo de la Exposición de Pintura Catalana. Casón del Buen Retiro, Madrid, 1962.
 • Ainaud, J. ; Gudiol, J. ; Verrié, F. P.: Catálogo monunental de España. La ciudad de Barcelona, 2 vol. , Madrid, 1947.
 • Ainaud, J.: Donació Fontana. Catàleg, Ajuntament de Barcelona, Museu d’Art de Catalunya, Barcelona, 1977 (sense paginar). Barcelona Restaura (1988-1989) (catàleg de l’exposició), Barcelona, 1980.
 • Catàleg d’escultura i pintura Medievals (Fons del Museu Frederic Marès/1), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991.
 • Catálogo de la Exposición Arqueológico-artística celebrada en Vich por su M- Iltre. Ayuntamiento en octubre del año 1868, Vic, 1868.
 • Catálogo del Museo Arqueológico-artístico Episcopal de Vic, 1893.
 • Catalunya Medieval (catàleg de l’exposició), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992.
 • Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, abril-juny del 1997, Madrid, 1997.
 • Col·leccionistes d’Art a Catalunya (catàleg), Barcelona, Fundació Conde de Barcelona, 1986.
 • Donació Fontana (catàleg), Barcelona, 1976.
 • Eisler, O.: Complete catalogue of the Samuel H. Kress Collection Paintings; European Schools Excluding Italian, Oxford, 1977.
 • El arte en España. Exposición Internacional de Barcelona, Catálogo de la exposición 1929-1930.
 • Enciclopedia dell’Arte Medievale, Roma.
 • Exposición de Primitivos Mediterráneos (catàleg), Barcelona, 1952.
 • Farré i Sanpere, C.: El Museu d’Art de Catalunya, Barcelona, 1983.
 • Gudiol i Ricart, J.: La pintura gótica a Catalunya (II Saló Mirador), Barcelona, 1936.
 • Gudiol i Ricart, J.: Catàleg de l’exposició «Spanish Painting», Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio, 1941.
 • Junta de Museus: Catàleg del Museu d’Art de Catalunya, 1a part, Barcelona, 1936.
 • L’Art Catalan a Paris, París, 1937.
 • La Coleccion Muntadas, Barcelona, 1931.
 • La Corona de Aragón en el Mediterráneo. Un legado común para España e Italia, 1282-1492 (catàleg), Barcelona, Ministeri de Cultura, 1988 (ed. italiana il·lustrada, Cagliari, 1989).
 • L’època de les catedrals: romànic i gòtic. (Tresors del Museu d’Art de Catalunya) (catàleg de l’exposició), Girona, Ajuntament de Girona, 1988.
 • Madonnas y Vírgenes, s. XIV-XVI, (col. del Museo San Pio V), València, 1995.
 • Memòria d’activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya 1982-1988, Barcelona, 1988.
 • Memòria d’activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya 1989-1996, Barcelona, 1997.
 • Mil·lenari d’Art Nord Català, Perpinyà, 1989.
 • Millenum (Història i Art de l’Església catalana), (catàleg), Barcelona, 1989.
 • Monreal Agustí, L.: El Conventet, tomo IV: colección de pintura antigua, Barcelona, 1978.
 • Museo de Zaragoza (Colección Monumentos y Museos), Zaragoza, 1990.
 • Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Catàleg d’art romànic i gòtic), Barcelona, 1990.
 • Olivar, M.: Museo de Arte de Cataluña, Pamplona, 1964.
 • Pallium (catàleg de l’Exposició del LX Centenari de la restauració de la Seu Metropolitana i de la repoblació del camp i la ciutat de Tarragona, 1091-1991), Tarragona, Diputació de Tarragona, 1992.
 • Pinacoteca Nazionale di Cagliari (catàleg), Cagliari, 1988.
 • Pintura gótica en la Corona de Aragón, La, Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar» (catàleg de l’exposició), Saragossa, 1980.
 • Prefiguració del Museu Nacional D’Art de Catalunya (catàlegs generals dels fons del MNAC, I), Barcelona, 1993.
 • Pulchra (catàleg de l’Exposició del Centenari de la creació del Museu, 1883-1993, Museu Diocesà de Lleida), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.
 • Ràfols i Fontanals, J. F.: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. Barcelona, 1954.
 • Seu Vella de Lleida. (La catedral. Els promotors. Els artistes. Segles XIII-XV), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991.
 • Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón medieval, Jaca i Osca, 1993.
 • Splendor Vallès. Art Cristià del Vallès (872-1880), Barcelona, 1991.
 • Thesaurus-Estudis (catàleg L’art dels bisbats a Catalunya, 1000-1800), Barcelona, 1986.
 • The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Ltd. , Londres.
 • The International Style, The Arts in Europe around 1400, The Walters Art Gallery, Baltimore, 1962.
 • Trapier, E. D. T.: Catalogue of Paintings (14th and 15th centúries) in the collection of the Hispanic Society of America. Nova York, 1930.
 • Vingt ans d’adquisitions au Musée du Louvre, 1947-1967, París, 1967-68.

Monografies

 • Alonso García, G.: Los maestros de la Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, CSIC, Lleida, 1976.
 • Camps i Poch, J.: Cubells. El castell. El tresor artístic. Costumari antic i modern, Tàrrega, 1972.
 • Carreras Candi, P.: La ciutat de Barcelona (Geografia General de Catalunya, vol. V), Barcelona, 1916.
 • Capdevila i Felip, S.: La Seu de Tarragona, Barcelona, 1935.
 • DDAA: Els castells catalans, Rafael Dalmau (ed.), Barcelona, 1967.
 • Duran i Sanpere, A.: Barcelona i la seva història, 3 vol. , Barcelona, 1972-75.
 • Duran i Sanpere, A.: El llibre de Cervera, Barcelona, 1977.
 • Fort i Cogul, E.: El santuari de la Mare de Déu de Paret Delgada a la Selva del Camp de Tarragona, la Selva del Camp, 1947.
 • Freixas i Camps, P.: L’art gòtic a Girona. Segles XIII-XV, Girona, 1983.
 • Garriga i Roca, M.: Monografia del Monasterio de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona, Asociación de Arquitectos de Catalunya, Barcelona, 1899.
 • Gasol, J. M.: La Seu de Manresa. Monografia històrica i guia descriptiva, Manresa, 1978.
 • Gaia, B. del: «Guimerà, monografia d’un poble», Senderos (portaveu de la Unión Excursionista de Catalunya), núm.98-108, Barcelona, febrer-desembre del 1967 (versió compilada, 1980).
 • Martinell, C.: El monestir de Santes Creus, Barcelona, 1929.
 • Martínez Rico, V.: Historia del antiguo y célebre santuario de Nuestra Señora de Tobed, Barcelona (s. d. , cap al 1890).
 • Mas i Domènech, J.: «Notes historiques del monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona», BRABLB, vol.1, núm.6, abril-juny del 1902, pàg.303-315.
 • Mas i Domènech, J.: «Lo monestir de Santa Maria de Valldonzella», Notes històriques, Bisbat de Barcelona, vol.11, Barcelona, 1907.
 • Matamoros, J.: La catedral de Tortosa. Trabajos monogràficos acerca de su construcción y de su contenido artístico y religioso, Tortosa, 1932, 1945.
 • Medall, P.: Monografía histórico-artística de Villahermosa del Rio, València, 1985.
 • Pere el Cerimoniós i la seva època, CSIC, Institut Milà i Fontanals, Barcelona, 1989.
 • Pié, J.: Relación histórica del Santuario de Paretdelgada, Reus, 1930.
 • Rovira Cabanas, J. de: Assaig històric de la capella de la Pietat de Sant Llorenç de Morunys, Manresa, 1925.
 • Sarret i Arbós, J.: Art i artistes manresans, Manresa, 1916.
 • Sarret i Arbós, J.: Historia de Manresa (Monumenta Historica Civitatis Minorisae), vol. I, Manresa, 1921.
 • Sarret i Arbós, J.: Història de la indústria del comerç i dels gremis de Manresa (Monumenta Historica Civitatis Minorisae), vol. III, Manresa, 1923.
 • Sarret i Arbós, J.: Historia religiosa de Manresa: iglesies i convents (Monumenta Historica Civitatis Minorisae), vol. IV, Manresa, 1924.
 • Segura i Valls, J.: Historia de Santa Coloma de Queralt, Barcelona, 1879 (ed. refosa i ordenada per Joaquim Segura Lamrich, Santa Coloma de Queralt, 1953).