La pintura entre la fi del gòtic lineal i el triomf de l’italianisme

A mesura que s’anava acostant el 1300, les formes de la pintura lineal van anar variant els perfils, com ho havien fet en els centres més innovadors del nord, en un procés que porta del Saltiri de sant Lluís al mestre Honoré i els seus contemporanis anglesos i, més tard, a Jean Pucelle. Però fou Itàlia on, des de la darreria del segle XIII, germinà una revisió més radical de la pintura. Es posaren els fonaments d’un canvi que en poc temps revolucionà tot l’art europeu. En un primer moment les novetats toscanes i umbres arribaren camuflades per la recuperació italobizantinitzant del volum...