El treball

L’art popular és, tal com ja s’ha repetit, una activitat creativa present en totes i cadascuna de les activitats humanes, i el treball és tota activitat productiva que transforma unes matèries primeres en productes de consum quotidià que faciliten la vida primària dels humans. Hi ha dues característiques en l’ésser humà que ens interessa retenir en aquest capítol: l’una és la capacitat per a la transmissió cultural i l’altra, que serveix de suport a aquesta, és la capacitat d’usar energia i de crear artefactes.

D’aquests artefactes, n’hi ha que serveixen als humans per protegir-se del medi...