Música i dansa

El mot «art» suggereix, generalment, el procés creatiu o la manera de fer les coses, subjecte –en la seva forma final– a determinats cànons estètics. És a dir, art és un producte en relació amb un concepte de bellesa, sigui quin sigui el context social, cultural o temporal. Partint d’aquesta visió, òbviament molt genèrica i global, l’art qualificat de popular s’identifica amb aquell que té per objecte embellir, d’una manera creativa i agradosa, allò que pertany a la vida quotidiana de les classes populars. Això és, l’art no com a finalitat en ell mateix, sinó com a cosa funcional, que...