L’aprenentatge. Jocs i joguines

«Jo quasi diria que no es pot concebre una vida de noi sense jugar: jo crec que no arribaria a home; moriria com moriria en ser tancat en una habitació de la qual prèviament s’hagués extret l’aire.»

Pau Vila, 1912

El joc i la joguina com a veritables fenòmens socials a Catalunya es produeixen i s’utilitzen de manera molt diferent molt abans de la industrialització i després d’aquest procés de transformació de la societat. Al tombant del segle XX, la majoria de les joguines es manufacturen de manera industrial a Catalunya i a València.

El joc en la societat tradicional, abans de la...