L’envelat o el palau dels tendals

Tot i que en l’actualitat és difícil poder veure a Catalunya algun exemple d’aquest tipus d’arquitectura efímera, sembla que els primers envelats sorgiren cap a la segona meitat del segle passat. Foren construccions que basaven la seva tecnologia en el món mariner de la navegació a vela i en el protagonisme indiscutible del nus. En la seva construcció intervenien materials com la tela, la fusta i la corda. I en la seva creació i instal·lació participaven, a més de l’envelador, el fuster, el decorador, el cadiraire i l’instal·lador del sistema d’enllumenat. Així, sovint la instal·lació d’un...