L’escultura del Modernisme

Al tombant de segle, paral·lelament als hàbits de consum moderns que va adquirir la burgesia catalana, una sèrie d’intel·lectuals i artistes van introduir una nova concepció de l’art i de la seva funció, que es traduí en l’estil que s’identifica amb el terme «Modernisme». Sense renunciar a la tradició autòctona com a consciència de la pròpia identitat, va sorgir una decidida voluntat de situar Catalunya al nivell de la cultura europea del moment per tal de superar la crisi de la fi del segle.

La complexitat del moviment modernista va repercutir en l’evolució desigual dels diferents...