El Vell Món construeix el Nou: la Catalan Vault. 1889-1947

L’abril del 1996, a la Columbia University de la ciutat de Nova York es va presentar una exposició i un catàleg amb el títol The Old World Builds the New: The Guastavino Company and the Technology of the Catalan Vault. 1885-1962.

Rafael Guastavino arreu del món

Fou l’homenatge i el reconeixement a la contribució que Rafael Guastavino va fer a la història de la volta catalana –una innovació tècnica i estètica del gòtic català– en el plantejament de la construcció dels grans espais públics del Nou Món. Diversos crítics nord-americans han començat a definir Rafael Guastavino com...