Les novel·les del Sud. 1927-2007

En paraules del crític literari Terry Eagleton, la novel·la, “tal com suggereix el seu nom, derivat de ‘nou’, és el producte del món modern secularitzat [...]. Les novel·les es consumeixen en privat, a diferència del teatre clàssic o de la narrativa oral [...]. A diferència de la tragèdia antiga o de la mascarada cortesana, la novel·la és informal, sense vincles oficials amb l’estat o el sobirà”.

Autors i títols

De fet, aquest mateix autor segueix afirmant: “[la novel·la], mescla promíscua de drama, poesia, tragèdia, èpica, narrativa i romanç, és la més híbrida de les formes...