Països occidentals i eixample nord-africà: la geobotànica d’Emili Huguet. 1921

Emili Huguet i Serratacó (Granollers, 1871 – Rabat, 1951), que signava amb el segon cognom del pare, Huguet del Villar, va fer aportacions a la geopolítica liberal catalana, partint d’unes disciplines científiques que ell mateix contribuí a definir: l’edafologia i l’ecologia. De molt jove, viatjà per l’Amèrica Llatina. En tornà el 1900, any a partir del qual continuà la investigació naturalista.

Els països occidentals d’E. Huguet (1921)

Als Països Catalans, a la geopolítica, com a disciplina, s’hi arribaria per camins molt diversos: la diplomàcia (C. Badia Malagrida), l...