Els negocis de la modernitat. 1920-1951

La Segona Revolució Industrial, la de l’electricitat, el petroli, la química i la farmàcia, i la banca especialitzada, s’esdevingué paral·lela a la Primera Globalització, i acompanyà la transició vers una societat majoritàriament alfabetitzada. Per la seva banda, l’electrificació i la motorització exigien noves tècniques i nous instruments financers.

Aleshores els estats liberals del segle XIX van entrar en conflicte, en el que fou la Primera Guerra Mundial. Mentrestant, les Amèriques, com també Austràlia, eren terra d’experiments de tota mena. A l’àrea catalana van néixer els...