Barcelona ciutat

Plaça de Catalunya, 14 de abril de 1931 Arxiu Fotogràfic de Barcelona. / Autor desconegut. Fons fotogràfic Cusachs