Resultats electorals de les eleccions constituents del 28 de juny de 1931

Resultats electorals en percentatge sobre la participació

Eleccions constituents, 28 de juny de 1931. (*)