Resultats electorals de les eleccions parcials del 4 d'octubre de 1931

Resultats electorals en percentatge sobre la participació

Eleccions parcials, 4 d'octubre de 1931. (*)