Resultats electorals de les eleccions complementàries, del 11 d'octubre de 1931

Resultats electorals en percentatge sobre la participació

Eleccions complementàries, 11 d'octubre de 1931. (*)