Resultats electorals de les eleccions de compromissaris, del 26 d'abril de 1936

Resultats electorals en percentatge sobre la participació

Eleccions de compromissaris, 26 d'abril de 1936. (*)