El combat contra la desertització

L’alarmant avenç dels deserts

Les terres àrides del planeta representen uns 41 milions de km2, és a dir, un terç de les àrees continentals. D’aquests, uns 14 milions de km2 són autèntics deserts climàtics, 13 milions de km2 són terres semiàrides, i uns altres 14 milions de km2 es poden conceptuar de subdeserts amenaçats per la desertització.

La magnitud de la tragèdia

Es distingeixen tres tipus de zones àrides: zones hiperàrides, zones àrides i zones semiàrides (els valors entre parèntesis corresponen a les humitats rebudes en forma de boires i rosades, que se sumen als de les pluges)...