Els problemes de l’aridesa

L’ecofisiologia del desert

Per tal de comprendre per què una àrea determinada de la superfície de la Terra és un desert cal, en primer lloc, esbrinar les causes que impedeixen que hi prosperi la vegetació. A la majoria dels deserts la causa primera sol ser un abastament d’aigua insuficient. Per això convé saber diferenciar entre aridesa, de sequera i de desertització. El grau d’aridesa d’un clima és una característica permanent i mesurable, a despit de fluctuacions. La sequera, al contrari, és sempre de natura relativa i temporal, difícil de definir de manera precisa, si no és amb relació a...