Els conflictes de gestió i els problemes ambientals

L’empremta dels humans als boscos nebulosos

Els boscos nebulosos es troben sotmesos a pressions i amenaces que no difereixen gaire de les que afecten les selves plujoses de terra baixa o montanes. De fet, com s’ha vist, moltes vegades les han precedit en l’ocupació humana i han estat objecte d’una explotació més primerenca a causa de les seves condicions climàtiques i ambientals més favorables per als humans. En força llocs la colonització humana dels boscos nebulosos té al darrere segles d’història que hi han deixat la seva empremta.

El valor estratègic dels boscos nebulosos

Els...