La selva nebulosa al món

Un subbioma petit, espars i divers

Distribució dels boscos nebulosos al món (en fosc) sobre el conjunt de totes les selves (en verd clar). Pel fet de tractar-se de boscos de muntanya, el bioma nebulós té una distribució molt esparsa, feta de petites taques que corresponen a les elevacions muntanyoses. Això fa que la seva representació en el mapa sigui fora d’escala en la major part. La taca més contínua de bosc nebulós del món és la que recorre els Andes de nord a sud (la “ceja” colombiana, equatoriana i peruana i la “yunga” boliviana), i per això és també la més estudiada. La mitjana anual...