Bibliografia general referent al romànic del Solsonès

 • El Bages, el Berguedà i el Solsonès, Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 2 Enciclopèdia Catalana SA, Barcelona 1981 pàgs. 350-447.
 • Els castells catalans, vol. VI, Barcelona 1979.
 • Gran Enciclopèdia Catalana, 16 vols., Barcelona 1968-1980.
 • Guia de l’església de Solsona, Solsona 1986.
 • Rationes Decimarum Hispaniae, vol. I, Barcelona 1946.
 • Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya, vol. I, Lleida 1986.
 • Josep Armengou: Recull de noves històriques de la Selva i rectorologi de la mateixa, la Selva 1913 manuscrit inèdit.
 • Antoni Bach i Riu: Un poble del Solsonès. Olius, Gràfiques Molins, Berga 1964.
 • Antoni Bach i Riu: Un poble del Solsonès. Olius, Solsona 1980.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Santa Maria del Miracle, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1972.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell, “Urgellia”, I, la Seu d’Urgell 1978 pàgs. 11-182.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Els documents dels segles IX i X conservats a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, II, la Seu d’Urgell 1979 pàgs. 7-145.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Els documents dels anys 981-1010, de ¡’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, 3 la Seu d’Urgell 1980 pàgs. 7-166.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Els documents dels anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, IV, la Seu d’Urgell 1981 pàgs. 7-186.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Els documents dels anys 1036-1050, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, V, la Seu d’Urgell 1982 pàgs. 7-186.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Els documents dels anys 1051-1075, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia”, VI, la Seu d’Urgell 1983 pàgs. 7-243.
 • Cebrià Baraut i Obiols: Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII), la Seu d’Urgell 1986.
 • Gaietà Barraquer i Roviralta: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2 vols., Barcelona 1906.
 • Albert Benet i Clarà: L’acta de consagració de l’església de la Seu d’Urgell. Un document fals, “Quaderns d’estudis medievals”, núm. 13 Barcelona setembre de 1983.
 • Joan Benet: La diòcesi de Solsona, Solsona 1864-1976.
 • Prim Bertran: La dècima de la diòcesi d’Urgell, corresponent a l’any 1391, “Urgellia”, II, la Seu d’Urgell 1979 pàgs. 257-346.
 • Vicenç Buron: Esglésies romàniques catalanes. Guia, Artestudi Edicions, Col. de Materials, 1 Barcelona 1980 2aed. rev. i ampl. (1aed. Barcelona 1977).
 • Francesc Carreras i Candi: Geografia general de Catalunya, Barcelona 1908-1918.
 • Montserrat Casas i Nadal i Immaculada Ollich i Castanyer: El monestir de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers. Estudi històrico-arqueològic, “Acta històrica et archaeologica mediaevalia”, 2 Barcelona 1981 pàgs. 171-211.
 • Domingo Costa i Bafarull: Historia de la ciudad de Solsona y su iglesia, 2 vols., Ed. Balmes, Barcelona 1959.
 • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans, Ed. Teide, Barcelona 1958.
 • Pèire de Marca: Marca Hispanica sive limes Hispanicus, París 1688.
 • “Butlletí del Bisbat de Solsona”, Solsona 1977-1987.
 • LI. Folch: La Verge del Claustre de Solsona, “Estudis Universitaris Catalans”, IV, Barcelona 1910.
 • Josep M. Font i Rius: Cartas de población y franquicias de Cataluña, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1969.
 • Josep M. Gavin i Barceló: El Solsonès, Inventari d’esglésies, núm. 19 Barcelona 1986.
 • Antonio Guerrero Uriarte: Sant Pere de Grau d’Escales en el Valle de Lord, “Ilerda”, Lleida 1971.
 • Eduard Junyent i Subirà: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975.
 • Eduard Junyent i Subirà: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1976.
 • Antoni Llorens i Solé: La Mare de Déu del Claustre de Solsona. Imatge, devoció, santuari, Solsona 1966.
 • Antoni Llorens i Solé: Solsona i el Solsonès, Solsona 1981.
 • Antoni Llorens i Solé: Vinculació del trovador Guillem de Berguedà i els seus pares, els vescomtes de Berga, amb el monestir de Santa Maria de Solsona, “Revista del Centre d’Estudis Berguedans”, Berga 1982 pàgs. 79-88.
 • Joaquim Miret i Sans: Les cases dels templers i hospitalers en Catalunya, Barcelona 1910.
 • Lluís Monreal i Martí de Riquer: Els castells medievals de Catalunya, 2 vols., Barcelona 1958.
 • E. Montanyà: Noves històriques de la Selva (Solsona), “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, any XXVIII, núms. 285-286, Barcelona, octubre-novembre de 1918 pàgs. 233-243.
 • Antoni Pladevall i Font: Els monestirs catalans, Ed. Destino, Barcelona 1968.
 • Salvador Pons: Llibre de la vida y miracles dels gloriosos màrtirs Sta. Madrona, St. Celdoni y Armenter, Tarragona 1594.
 • Josep Puig i Cadafalch; Antoni De Falguera; Josep Goday i Casals: L’arquitectura romànica a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1908-1918; 2a ed. facsímil, Barcelona 1983.
 • Manuel Riu i Riu: El archivo de la cofraría de N. Sra. des Colls, conservada en el Museo municipal de San Lorenzo de Morunys, “Biblioteconomia”, núm. 7 1950 pàgs. 147-153.
 • Manuel Riu i Riu: Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel, “Anuario de Estudios Medievales”, I, Barcelona 1964 pàgs. 77-96.
 • Manuel Riu i Riu: La canònica de Santa Maria de Solsona, precedent medieval d’un bisbat modern, “Urgellia”, III, la Seu d’Urgell 1980.
 • Manuel Riu i Riu: Diplomatari del monestir de Sant Llorenç de Morunys (971-1613), “Urgellia”, IV, la Seu d’Urgell 1981 pàgs. 187-259.
 • Manuel Riu i Riu: El monestir de Sant Llorenç de Morunys als segles X i XI, “Urgellia”, V, la Seu d’Urgell 1982 pàgs. 159-182.
 • Manuel Riu i Riu: Els camins medievals i els ponts de Vallonga i de les Cases de Posada, “Cardener”, 2 Cardona 1985 pàgs. 65-87.
 • Manuel Segret i Manuel Riu: Una villa señorial catalana en el siglo XV: Sant Llorenç de Morunys, “Anuario de Estudios Medievales”, VI, Barcelona 1969.
 • Joan Serra i Vilaró: Notes històriques d’Olius, Tipografia L’Avenç, Barcelona 1908.
 • Joan Serra i Vilaró: Senyoriu de la vescomtal família Miró, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, vol. XIX, núms. 168-178, Barcelona 1909.
 • Joan Serra i Vilaró: Origen d’algunes localitats catalanes, “Estudis Universitaris Catalans”, IV, Barcelona 1910.
 • Joan Serra i Vilaró: Baronies de Pinós i Mataplana, Ed. Balmes, Barcelona 1930 1947 i 1950.
 • Joan Serra i Vilaró: Castell de Riner, senyoriu dels repobladors de l’Espluga de Francolí, “Boletín Arqueológico”, LX-LXI, Tarragona 1960-1961.
 • Joan Serra i Vilaró: HISTÒRIA DE CARDONA, vols. I, II i IV, Tarragona 1962-1968.
 • Xavier Sitjes i Molins: Esglésies romàniques del Bages, Berguedà i Cardener, Manresa 1986.
 • Pere Tragó: Spill manifest de totes les coses del vescomtat de Castellbò, la Seu d’Urgell 1982.
 • Vidal-Vilaseca: El romànic del Solsonès, Barcelona 1979.
 • Jaume Villanueva i Astengo: Viage literario a las iglesias de España, Madrid-València 1803-1852. 22 vols., dels quals fan referència a Catalunya del 5 al 20.
 • Jaume Villanueva i Astengo: Memorias cronológicas de los condes de Urgel. Transcripción y notas de Cristian Cortés, Balaguer 1976.