Castell de Bot

El poble de Bot és situat al SW de Gandesa, a la dreta del riu de la Canaleta. L’indret és esmentat per primera vegada el 1153, en la donació del castell de Miravet a l’orde del Temple.

Es té notícia del castell de Bot des del 1248, en què Elvira de Cervelló cedí a l’orde del Temple els seus drets sobre el castell i la vila de Nonasp, juntament amb el castell i la vila de Bot i altres possessions. Bot formà part de la comanda d’Horta. En l’actualitat no resta cap vestigi del castell.