El marc geogràfic del romànic del Baix Llobregat

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Baix Llobregat amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

Al llarg del riu Llobregat i des de Montserrat a la costa s’estén un territori allargassat de 489,5 km2 repartit entre els vint-i-nou municipis que configuren la comarca del Baix Llobregat. La superfície comarcal representa l’1,5% del total de Catalunya, i ocupa el sisè lloc entre les comarques més petites per la seva extensió.

Els límits s’estableixen amb les comarques del Bages al N, el Vallès Occidental al NE, el Barcelonès a l’E, l’Anoia i l...