Bibliografia general referent al romànic del Baix Llobregat

  • AAV (Amics de l’Art Vell): Memoria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies Catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1961
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1974
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia: El domini carolingi a Catalunya, primera part...