Bibliografia general referent al romànic del Baix Llobregat

 • AAV (Amics de l’Art Vell): Memoria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies Catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1961
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1974
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia: El domini carolingi a Catalunya, primera part, edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó, Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXV), Barcelona 1986
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els temps i el regiment del comte Guifred el Pilós, edició a cura de Miquel Coll i Alentorn, Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXVIII), Barcelona 1989
 • Adell i Gisbert, Joan-Albert:Sant Pere de Casserres, dins Catalunya Romànica, vol. II (Osona), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1984 , pàg. 378
 • Adell i Gisbert, Joan-Albert: L’arquitectura romànica, coll. “Coneguem Catalunya”, 16, Els Llibres de la Frontera, Barcelona 1986a
 • Adell i Gisbert, Joan-Albert: Santa Cecília de Voltregà, dins Catalunya Romànica, vol. III (Osona), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1986b, pàg. 542
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: La capilla de Sant Hilari en Abrera, “San Jorge”, núm. 47, Barcelona 1962a, pàgs. 40-43
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: Pintura románica catalana, ed. Rauter, Barcelona 1962b
 • Ainaud i de Lasarte, Joan: La pintura catalana. La fascinació del romànic, Editions d’Art Albert Skira - Carroggio SA de Ediciones, Ginebra-Barcelona 1989
 • Albareda, M. José, i altres: Resultats de les excavacions arqueològiques portades a terme dins del Pla de l’Atur a Sant Boi (Baix Llobregat), dins Tribuna d’Arqueologia 1984-1985, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986, pàgs. 63-72
 • Balanza i González, Ferran: Martorell, mercat mil·lenari, “L’informador de Martorell”, núm. 542, Martorell 1991
 • Balanza i González, Ferran: Notes per a l’estudi de les muralles de Martorell, Treball inèdit. 1991a
 • Balanza i González, Ferran: Els camins del terme de Martorell, Treball inèdit. 1991b
 • Baranera, J.: Historia de Ntra. Señora de Brugués, Barcelona 1922
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, Barcelona 1981
 • Batllori, A. - Llubià, L.M.: Ceramica catalana, Barcelona 1949 (reedició 1974)
 • Baucells i Reig, Josep: Sant Genís de Rocafort, antecedents i rodalia del monestir, “Solc”, 9, Martorell 1971, pàgs. 16-17
 • Baucells i Reig, Josep: Antigor del priorat de Sant Genís de Rocafort, “Solc”, 51, Martorell 1977, pàgs. 13-14
 • Baucells i Reig, Josep: El priorat de Sant Genís de Rocafort. Compendi de la seva història i una descripció dels edificis romànics escrita al segle XVI, dins Miscel·lània Fort i Cogul, coll. “Abat Òliba”, 32, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 1984, pàgs. 41-76
 • Baucells i Reig, Josep: El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Catàleg dels fons en pergamí de l’Arxiu Capitular de la Ca-tedral de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1984
 • Baucells i Reig, Josep: Notes històriques del priorat de Sant Genís de Rocafort, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992 (en premsa)
 • Benet i Clarà, Albert: L’origen de les famílies Cervelló, Castellvell i Castellet, “Acta/Mediaevalia”, núm. 4, Barcelona, Universitat de Barcelona 1983, pàgs. 67-86
 • Biosca, Anna - Puig, Josep M.: Necròpolis de Can Massalleres, dins I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Pre-actes, vol. I, Comunicacions, Castelldefels 1989, pàgs. 423-427
 • Bofarull i Sans, Francisco de: El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911
 • Bolòs, J., Padilla, I., Pagès, M.: Santa Maria de Cervelló. Cervelló, dins Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982
 • Bolòs, J. - Pagès, M.: Les sepultures excavades a la roca, dins Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya, a “Acta/Mediaevalia”, annex 1, Barcelona 1982, Universitat de Barcelona, pàgs. 59-103
 • Bolòs, J. - Pagès, M.: El castell i la baronia de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), dins Fortaleses, Torres, Guaites i Castells de la Catalunya Medieval, “Acta/Mediaevalia”, annex 3, Barcelona 1986, Universitat de Barcelona, pàgs. 113-151
 • Bonnassie, Pierre: La Catalogne du milieu du Xè à la fin du Xlè siècle, Université de Toulouse-Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc 1975-76
 • Buron, Vicenç: Esglésies romàniques catalanes. Guia, “Col·lecció de materials”, 1, Artestudi edicions, Barcelona 1980 (2a edició)
 • Buron, Vicenç: Castells romànics catalans. Guia, ed. Mancús, Barcelona 1989
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1974-75
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’ornamentació en la pintura romànica catalana, “Col·lecció de materials”, 2, Artestudi edicions, Barcelona 1981
 • Carbonell, Esteve: Esplugues de Llobregat. Monografia Històrica, Barcelona 1949
 • Cardona, D. i altres: Sant Just, un paisatge i una història, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1987
 • Carreras i Candi, Francesc: Los castells de Montserrat, Barcelona 1889
 • Carreras i Candi, Francesc: Lo castell-bisbal del Llobregat. Apuntacions històriques de la Edat Mitjana, Barcelona 1900
 • Carreras i Candi, Francesc: Los castells de Montserrat, dins Narracions montserratines, Barcelona 1911
 • Castellet, Eduard: Excursió a Martorell y sos encontorns. 23 de novembre 1884, dins Memorias de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, vol. VIII, Barcelona1884, pàgs. 545-550
 • Els castells catalans, vol. I, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1967
 • Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1990
 • Centre Muntanyenc i de Recerques Oletà: Sant Pere Sacama. Els primers pobladors (s. VI aC - s. XIV), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Ajuntament d’Olesa i KAO-Corporation SA. 1992
 • Clopas i Batlle, Isidre:Un monumento histórico del Penedés abandonado: el castillo de Castellvell de Rosanes, dins I Asamblea Intercomarcal del Penedés y Conca de Odena, Martorell 1950 , pàgs. 103-106
 • Clopas i Batlle, Isidre: El puente del Diablo de Martorell, “San Jorge”, núm. 45, Barcelona 1962, pàgs. 34-39
 • Clopas i Batlle, Isidre: Historia y leyenda del Puente del Diablo de Martorell, Martorell 1963
 • Clopas i Batlle, Isidre: Evocación de las murallas de Martorell, “Martorell”, núm. 530, Martorell 1973
 • Clopas i Batlle, Isidre: Notes històriques de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat 1985
 • Clopas i Batlle, Isidre: Toponímia històrica de Martorell, Martorell 1991
 • Codina, Jaume: La gent del fang (el Prat 965-1965), Barcelona 1966
 • Codina, Jaume: Inundacions al Delta del Llobregat, Barcelona 1971
 • Codina, Jaume: Els pagesos de Provençana (984-1807). Societat i economia a l’Hospitalet pre-industrial, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1987
 • Codina, Jaume i altres: Estudis d’Història de Corbera de Llobregat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991
 • Col·loqui de Terminologia dels Períodes de l’Art Romànic a Catalunya i dels seus precedents cristians, Barcelona 17 i 18 d’octubre de 1980, “Lambard”, I, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1983
 • Coll i Alentorn, Miquel: La llegenda de Guillem Ramon de Montcada, Barcelona 1958
 • Coll i Alentorn, Miquel: Guifré el Pelós en la historiografia i en la llegenda, Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXIX), Barcelona 1990
 • Coll, J., Puig, F., Solías, J.M.: Cerámica medieval aparecida en la ermita de Ntra. Sra. de Sales (Viladecans, Baix Llobregat, Barcelona), dins Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental, Toledo 1986, pàgs. 283-293
 • Cook, Walter W.S.: La pintura mural románica en Cataluña, coll. “Arte y artistas”, CSIC, Madrid 1956
 • Cook, Walter W.S. - Gudiol i Ricart, Josep: Pintura e imaginería románicas, dins Ars Hispaniae vol. VI, Barcelona 1950, (segona edició 1980)
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: L’època del Císter. S. XIII, dins Història de l’Art Català, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1985
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: Els inicis i l’art romànic. Segles XI-XII, dins Història de l’Art Català, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986
 • Duran i Canyameres, Fèlix: Notas histórico-arqueológicas sobre los castillos feudales de Cataluña, Barcelona 1914
 • Duran i Canyameres, Fèlix: El señorío de Castellvell, Tarragona 1926-27
 • Duran i Canyameres, Fèlix: La vila de Martorell, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, núm. 395, Barcelona 1928, pàgs. 125-137
 • Duran i Canyameres, Fèlix: Rosanes, dins “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, núm. 431, Barcelona 1931, pàgs. 121-127
 • Duran i Canyameres, Fèlix: Historial de Martorell, Martorell 1936
 • Duran i Sanpere, A. - Sanabre, S.: Llibre de Solemnitats de Barcelona, manuscrito del Archivo Histórico de la Ciudad, vol. I (1424-1546), Barcelona 1930
 • Estrada, A., Izquierdo, P., Sintas, E.: Excavacions arqueològiques a la necròpoli alt medieval de Rocabruna, Museu de Gavà, Gavà 1991
 • Estrada, A., Izquierdo, P., Nadal, J., Sintas, E.: Les excavacions arqueològiques a Sant Pere de Gavà: aportacions de la dieta entre l’època tardo-romano i l’edat moderna, dins I Jornades d’Història i Societat al Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat, 1990), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, en premsa s.d
 • Feliu i Monfort, Gaspar: El dominio territorial de la sede de Barcelona (800-1010), Tesi doctoral, Universitat de Barcelona 1971
 • Feliu i Monfort, Gaspar: El condado de Barcelona en los siglos IX-X: organización territorial y económico-social, “Cuadernos de Historia Económica de Cataluña”, VII, Barcelona 1972, pàgs. 9-32
 • Feliu i Monfort, Gaspar: El bisbe Vives de Barcelona i el patrimoni de la catedral, dins Miscel·lània d’homenatge a Miquel Coll i Alentorn, pàgs. 167-194. 1988
 • Flórez, Enrique: España Sagrada, vol. XXIX, Real Academia de la Historia, Imprenta de José Rodríguez, Madrid 1859 (primera edició del 1775)
 • Fluvià i Escorsa, Armand de: Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya. Cronologia de comtes i vescomtes, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1989
 • Font i Rius, Josep M.: Cartas de población y franquicias de Cataluña, 2 vols., CSIC, Barcelona 1969
 • Fontaine, Jacques: L’art préroman hispanique, vol. I, Zodiaque (La nuit des temps, 38), Abbeye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire 1973
 • Fort i Gaudi, Jordi: La Mare de Déu de Sales (Viladecans), Sant Climent de Llobregat 1978
 • Fort i Gaudi, Jordi: Mare de Déu de Brugués, Sant Climent de Llobregat 1978
 • Gaillard, Georges: Premiers essais de sculpture monumentale en Catalogne aux Xè et Xlè siècles, París 1938
 • Garí, Blanca: Las querimoniae feudales en la documentación catalana del siglo XII (1131-1178), “Medievalia”, 5, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1984, pàgs. 7-49
 • Garí, Blanca: El linaje de los Castellvell en los siglos XI y XII, “Medievalia”, Monografies, 5, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1985
 • Gudiol i Ricart, J., Reglà, J., Vilà i Valentí, J.: Cataluña, dins Tierras de España, vol. I, Madrid 1974
 • Gutiérrez, G. i altres: Cornellà de Llobregat. Estudis d’Història, Cornellà 1987
 • Iglésies i Fort, Josep: El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, XXXIV, López Robert editor, Madrid 1961-64, pàgs. 249-356
 • Izquierdo i Tugas, Pere: Necròpoli carolíngia de Rocabruna, dins I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Castelldefels 1989
 • Jordà i Capdevila, Josep M.: L’ermita de Sant Pere de Romaní i el seu entorn, Molins de Rei 1985
 • Jordà i Capdevila, Josep M.: L’ermita de Sant Marçal i el seu benifet, Molins de Rei 1988
 • Jordà i Capdevila, Josep M.: Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada, Molins de Rei 1990
 • José i Pitarch, A. - Dalmases, N. de: Història de l’Art Català, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalogne romane, 2 vols. Zodiaque (La nuit des temps, 12-13), Abbaye de Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire 1960-61
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalunya Romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1975
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalunya Romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1976
 • Junyent i Subirá, Eduard: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983
 • Hernández, Fèlix: Un aspecto de la influencia del arte califal en Cataluña (basas y capiteles del siglo XI), Archivo Español de Arte y Arqueología, vol. VI, Madrid 1930
 • Lewis, A.R.: Cataluña como frontera militar (870-1050), “Anuario de Estudios Medievales”, vol. V, CSIC, Barcelona 1968, pàgs. 15-29
 • Líber Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, 2 vols., edició a cura de F.X. Miquel i Rossell, CSIC, Barcelona 1945
 • López i Mullor, Albert: Excavacions a l’ermita de la Mare de Déu de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Campanyes 1979-1981, “Identitats”, núm. 1, l’Hospitalet de Llobregat 1989, pàgs. 28-29
 • Lorenzo, Neus: Entre mar i muntanya. Breu història de la parròquia i vila de Castelldefels, Barcelona 1989
 • Madurell i Marimon, Josep M.: Contratos de obras en los protocolos notariales, Estudios históricos y documentales de los Archivos de Protocolos, núm. 1, Barcelona 1948
 • Madurell i Marimon, Josep M.: Miscel·lània de Notes Històriques del monestir de Valldonzella, Estudis Cistercencs, XII, Barcelona 1970
 • Madurell i Marimon, Josep M.: Fulls historics de l’Hospitalet de Llobregat. Notes documentals d’arxiu, L’Hospitalet de Llobregat 1977
 • Marca, Pèire de: Marca Hispanico sive limes Hispanicus, París 1688 (edició facsímil, Madrid 1972)
 • Martí i Albanell, Frederic: Notes històriques del Papiol, Barcelona 1926
 • Martí i Albanell, Frederic: Fulls històrics de Santa Coloma de Cervelló, articles dins “L’Estel”, reeditats el 1978 a Santa Coloma de Cervelló 1933-34
 • Martí i Vilà, Carles: Notes històriques de la vila de Sant Boi de Llobregat, Sant Boi de Llobregat 1956
 • Martí i Vilà, Carles: Mil·lenari de la vila, Sant Boi de Llobregat 1965
 • Martínez, A. - Berdejo, L.: El monestir de Sant Ponç, dins Estudis d’Història de Corbera de Llobregat, Abadia de Montserrat 1991, pàgs. 231-267
 • Mas i Domènech, Josep: Notes històriques del monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, Barcelona 1902
 • Mas i Domènech, Josep: Notes Històriques del Bisbat de Barcelona, vols. IX al XII, Establiment tipogràfich “La Renaixensa”, Barcelona 1914-15
 • Maspons i Labrós, Francesc de Sales: Excursió col·lectiva a la conca baixa del Noya, “Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana”, Barcelona 1886
 • Mauri i Martí, Alfred: Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort. Martorell, dins Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1982, pàgs. 375-376
 • Mauri i Martí, Alfred: Les excavacions arqueològiques a l’estació de Martorell-Enllaç, “Butlletí Informatiu dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”, núm. 27. 1987
 • Mauri i Martí, Alfred: Les excavacions arqueològiques a la Plaça de l’Església (Martorell), “Quaderns Quatre Ratlles”, núm. 2, Martorell 1988
 • Mayer, Marc: Les marques de legions al pont de Martorell i llur trascendencia, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, núm. 12, Sant Feliu de Llobregat 1987, pàgs. 10-11
 • Mayoral, Florenci - Miret, Josep: Descobriment d’unes sitges alto-medievals a Can Tries (Viladecans), “La Sentiu”, 8, Gavà 1985, pàgs. 50-54
 • Mayoral, Florenci - Miret, Josep: Jaciments arqueològics de la zona de Can Tries i Can Guardiola (Viladecans), dins I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Pre-actes, vol. I, Comunicacions, Castelldefels 1989, pàgs. 477-488
 • Millàs i Vallicrosa, Josep M.: Textos dels historiadors àrabs referents a la Catalunya carolíngia, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1987
 • Miret i Sans, Joaquim: Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona 1918
 • Molist i Capella, Núria: Les sitges de can Massalleres (Sant Boi de Llobregat), dins I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Pre-actes, vol. I, Comunicacions, Castelldefels 1989, pàgs. 434-442
 • Moran i Ocerinjáuregui, Josep: De la Portella a Castellví de Rosanes, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, XII (miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit 4), Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1980, pàgs. 5-12
 • Moran i Ocerinjáuregui, Josep: Nota sobre l’etimologia del topònim Rosanes, “L’observador”, núm. 34, Martorell 1980
 • Moran i Ocerinjáuregui, Josep: El Capbreu de Castellbisbal, Universitat de Barcelona 1984
 • Moran i Ocerinjáuregui, Josep: Els castells del Baix Llobregat, Butlletí del Centre d’Estudis del Baix Llobregat, núm. 6, Martorell 1985, pàgs. 6-12
 • Moran i Ocerinjáuregui, Josep: Notes històriques de la capella de Sant Jaume, de Castellví de Rosanes, Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos 1985. El Prat 1980, pàgs. 444-446
 • Mundó, Anscari M.: Les inscripcions i els primers documents de Santa Cecília, “Miscel·lània Puig i Cadafalch” II, treball inèdit 1948
 • Navarro, Rosario - Mauri, Alfred: La excavación de un silo medieval en Santa Margarita (Martorell, Barcelona), Osca 1985
 • Navarro, Rosario - Mauri, Alfred: La secuencia estratigráfica de la necrópolis de Santa Margarida (Martorell, Barcelona), Madrid 1987
 • Navarro, Rosario - Mauri, Alfred: La iglesia de Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort, Martorell (Barcelona), dins Gallo-Romains, wisigoths et francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne, Tolosa 1991a, pàgs. 53-62
 • Navarro, Rosario - Mauri, Alfred: L’església de Santa Margarida (Martorell), dins Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII), Barcelona 1991b, pàgs. 295-300
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes V. Anys 1101-1125, “Revista Catalana de Teologia”, XIII/2, Facultat de Teologia de Barcelona, Barcelona 1988, pàgs. 387-430
 • Pagès i Paretas, Montserrat: El bisbe Vives i les obres de restauració de la basílica de Cornellà de Llobregat al segle Xè, “Butlletí dels Amics de l’Art Romànic”, 3, pàgs. 22-23. 1980
 • Pagès i Paretas, Montserrat: La torre circular i els eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat, “Acta/Mediaevalia”, núm. 1, Universitat de Barcelona, Barcelona 1980, pàgs. 175-195
 • Pagès i Paretas, Montserrat: La problemàtica d’identificació de les esglésies del castell de Cervelló, “Studia Monastica”, 23, fase. 1, Abadia de Montserrat 1981, pàgs. 59-69
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat, Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXIII), Barcelona 1983a
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Cervelló, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 13, pàgs. 4-5. 1983b
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Collbató, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 9, pàgs. 6-7. 1986
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Sant Ponç de Corbera, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 12, pàgs. 8-9. 1987
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Sant Pere d’Abrera, Voltrera i Sant Hilari, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 15, pàgs. 8-9. 1988
 • Pagès i Paretas, Montserrat: El castell de Sant Jaume o Castellví de Rosanes, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 17, pàgs. 9-10. 1989a
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Castelldefels, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 19, pàgs. 12-13. 1989b
 • Pagès i Paretas, Montserrat: Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, (en premsa). 1992
 • Palma de Mallorca, Andrés de: Prat de Llobregat (Ensayo Histórico), El Prat de Llobregat 1958
 • Paulí, Antoni: El real monasterio de San Pedro de las Puellas, Barcelona 1949
 • Paulí, Antoni: Santa Maria de Valldonzella, Barcelona 1972
 • Pedemonte i Falguera, Bonaventura: Notes per a la història de la baronia de Castellvell de Rosanes, Impremta Elzeviriana i llibreria Camí SA, Barcelona 1929
 • Pérez i Sánchez, Miquel - Sanahuja, D.: Recorregut per l’arquitectura històrica de Gavà, Gavà 1987
 • Pladevall, Antoni - Vigué, Jordi, i altres: L’església romànica de Sant Ponç de Corbera. Segle XI, Artestudi Edicions (Art romànic núm. 1), Barcelona 1974
 • Portero i Moral, Gregorio: El castell de Collbató, “Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”, 15, pàgs. 6-7. 1988
 • Puig i Cadafalch, J., Falguera, A., Goday, J.: L’arquitectura romànica a Catalunya, 3 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1909-11
 • Pujades, G.: Crónica Universal del Principado de Cataluña, Part. III, Tom. VII, Lib. XVIII, cap. XXI, Barcelona 1832
 • Ribas i Calaf, Benet: Història de Montserrat (888-1258), Edició, introducció i notes a cura de F.X. Altés i J. Galobart, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1990
 • Riera i Bagué, Josep M.: Documents de la història de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat 1987
 • Riu i Riu, Manuel: Els primers eremitoris mossàrabs de Catalunya, “Fonaments”, 1, Barcelona 1979, pàgs. 111-117
 • Rius Serra, José: Cartulario de Sant Cugat del Vallés, 3 vols., CSIC, Barcelona 1945
 • Rovira i Solà, Manuel: Notes documentals sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per al-Mansur (985), “Acta/Mediaevalia”, núm. 1, Universitat de Barcelona, Barcelona 1980, pàgs. 31-53
 • Salrach i Marès, Josep M.: El procés de formació nacional de Catalunya, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1978
 • Santacana, Francesc: Catàleg il·lustrat del Museu Santacana de Martorell, Barcelona 1909
 • Santacana, Sebastià: Respuesta dada por el Dr. Santacana Pbro. a las noticias que desea adquirir el litre. Sr. Don Francisco de Zamora, contenidas en su mismo interrogatorio sobre la Villa de Martorell y su término. Biblioteca de Palacio, Madrid 1789, manuscrit 2469, fols. 340-354
 • Shideler, John C.: Els Montcada: una familia de nobles catalans a l’edat mitjana (1000-1230), Edicions 62, Barcelona 1987
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: Els grans comtes de Barcelona, ed. Vicens-Vives, Barcelona 1961
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: Els barons de Catalunya, ed. Vicens-Vives, Barcelona 1980
 • Soler, Joan: Sant Salvador de les Espases, Terrassa. Reedició el 1990, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1929
 • Solías i Arís, Josep M.: Excavacions a l’ermita de Nostra Senyora de Sales. (Viladecans), “Excavacions Arqueològiques a Catalunya”, núm. 3, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1983
 • Sureda i Pons, Joan: La pintura romànica a Catalunya, col·l. “Alianza Forma”, Alianza Editorial, Barcelona 1981
 • Tenas, Antonino: Notes històriques del poble i parroquia de Sant Just Desvern, Barcelona 1947
 • Udina Martorell, Federico: El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X, CSIC, Barcelona 1951
 • Valls, Orenci: La vila d’Esparraguera i el seu terme, Esparreguera 1961
 • Villanueva, Jaume: Viage literario a las iglesias de España, vols. XVII, XVIII i XIX, Madrid 1851
 • Villuendas i Glbert, E.: Viladecans a la Geografia Comarcal de Catalunya, dins III Jornades d’Història Local, Viladecans 1984
 • Virgili, Antoni: L’expansió i afermament del feudalisme al Baix Gaià (Segles XI i XII), Centre d’Estudis d’Altafulla, Altafulla 1991
 • Vives i Balmaña, Elisenda: La població catalana medieval. Origen i evolució, Vic, Eumo Editorial 1990
 • Whitehill, Walter Muir: L’art romànic a Catalunya. Segle XI, Edicions 62, Barcelona 1974 (primera edició 1941)