Església de Torbaví (Artesa de Lleida)

Es desconeix la situació exacta del despoblat de Torbaví, el qual, segons una referència documental, es trobava prop del torrent de la Femosa, entre Artesa de Lleida i Castelldans, al sector nord-est de la comarca.

Sembla que aquest indret tingué el seu origen en una antiga explotació islàmica; després de la conquesta feudal, el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona assignà la tasca de repoblació d’aquest lloc a un tal Miró de Torbaví, tal com sembla confirmar-ho una referència documental posterior, de l’any 1173.

La primera notícia de l’església d’aquest indret data de l’any 1279; tanmateix, és molt probable que el lloc fos despoblat ja a mitjan segle XIV, car la seva església no apareix mencionada en la visita pastoral feta l’any 1361.