La creació de les viles al Solsonès

La vila de Solsona

Tot territori d’una certa importància de població tenia un centre econòmic, a voltes també polític i, fins i tot, religiós. Al Solsonès el centre econòmic era al mercat de Solsona, i més tard a les fires que s’anaren creant sucessivament.

L’existència d’una ciutat que ja aglutinava l’activitat econòmica de la comarca en temps antics, degué ser decisòria a l’hora d’escollir aquest centre econòmic que després fou el motor principal de l’aparició de la vila de Solsona.

Però el principal problema és saber si la vila de Solsona sorgí on hi havia hagut la ciutat de Setels...