Les valls de Ripoll, Camprodon i Ribes

Les valls de Ripoll i Camprodon fins a la incorporació al casal de Barcelona (1111)

A partir d’Oliba Cabreta, el Ripollès restà vinculat als comtes de Besalú i no eixí del seu domini fins que, amb la mort del darrer comte, Bernat III, l’any 1111 els estats d’aquest pervingueren al seu sogre el comte Ramon Berenguer III de Barcelona, en virtut d’un pacte que havien realitzat tots dos, segons el qual si un d’ells dos moria sense fills els seus estats serien heretats per l’altre. És a dir, que a partir del dit any (1111) el Ripollès, a l’ensems que el comtat de Besalú, passà a integrar-se als...