Sant Antolí d’Aitona

La vila d’Aitona aplegà una de les aljames sarraïnes més importants de la regió. Tot i que la comunitat musulmana fou majoria fins al segle XVII (moment de l’expulsió dels sarraïns de la Península), des d’un primer moment existí una minoria cristiana agrupada entorn de la seva església. De fet, el capellano i l’ecclesie d’Aytona apareixen esmentats en les dècimes papals dels anys 1279 i 1280. El temple en qüestió ja consta consagrat a sant Antolí a la visita pastoral de l’any 1361. Actualment, l’església parroquial de Sant Antolí, dins el nucli del poble, és un edifici del segle XVIII, segurament construït sobre l’antic.