Sant Jaume d’Arbeca

La parròquia d’Arbeca va dependre en un primer moment del bisbat de Vic, com moltes altres parròquies de la rodalia. Ho proven dues llistes de parròquies del bisbat de Vic del final del segle XI i la primera meitat del segle XII, on consta Arbecha. Fou reclamada per l’arquebisbe Bernat Tort i s’integrà a l’arxidiòcesi de Tarragona entre els anys 1146 i 1154. El 1177 apareix, entre els signants d’un document, Berenguer, sacerdot d’Arbeca. L’any 1225 Guillem de Roca féu testament i donà al seu fill Ponç diverses rendes per fer que un prevere cantés missa per a la salvació de la seva ànima a Sant Jaume d’Arbeca. El rector d’Arbeca pagà 70 sous el 1279 i 55 sous i 11 diners el 1280 en concepte de dècima papal.

L’actual església de Sant Jaume, al centre del poble, és un edifici del segle XVII. A la façana principal hi ha la data del 1686.