Sant Miquel d’Alcoletge

La vila d’Alcoletge és situada sobre un tossal al marge esquerre del riu Segre, al nord-est del pla de Lleida. L’origen d’aquest topònim, cal cercar-lo en el diminutiu de la paraula àrab qala (equivalent a “castellet”). Alcoletge va ser un dels castells musulmans que l’alcaid de Lleida ibn Hilgl donà en penyora al comte de Barcelona Ramon Berenguer III l’any 1120. Aquest fet motivà que Alfons el Bataller, rei d’Aragó, ataqués Lleida i ocupés altres llocs, entre els quals Alcoletge.

La primera menció de l’església d’Alcoletge data de l’any 1168, en l’Ordinatio ecclesiae Ilerdensis. Formava juntament amb Vensilló, els Alamús i Bell-lloc una pabordia de la seu. L’any 1361, en una visita pastoral, apareix esmentat l’altar de sant Miquel. La població fou destruïda durant la guerra dels Segadors i repoblada de nou al segle XVIII. L’església parroquial actual és un edifici construït en l’esmentat segle.