Sant Nicolau d’Andaní (Alfarràs)

L’antic poble d’Andaní és a 1 km del nucli vell d’Alfarràs; de fet, constitueix avui dia un raval del cap de municipi, ja que les noves construccions d’ambdós nuclis es toquen. En origen, Andaní fou una almúnia andalusina, la qual fou conquerida pel comte Ermengol VI d’Urgell en el mateix moment que conquistà Alfarràs i Almenar, és a dir, el 1147. En aquest mateix any els seus habitants, conjuntament amb els d’Alfarràs, reberen del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, una carta de poblament.

Com en el cas del veí nucli d’Alfarràs, és molt probable que l’església parroquial de Sant Nicolau...