Sant Pau del Prat de Llobregat

Situació

Aquesta ermita era situada a la part central del delta del Llobregat, a la banda dreta, i va desaparèixer arruinada per les successives inundacions del riu.

Història

La capella de Sant Pau depenia de la parròquia de Sant Boi de Llobregat. El 1083 és documentada l’obra de la capella de Sant Pere en el llegat (ordi, la meitat dels seus béns i els mobles) d’una dona anomenada Eimerud. Al cap de tres anys, el seu vidu, Ramon Mir, que s’havia tornat a casar, pel seu testament deixa 2 mancusos a la capella. Aquesta degué patir les diverses riuades que causaren estralls al delta...