Sant Pere de Sudanell

Els vestigis de la primitiva església parroquial de Sant Pere es troben en distintes cases del poble de Sudanell, situat al sector meridional del Pla de Lleida, al marge esquerre del Segre. El lloc apareix en el dubtós document Termini antiqui civitatis Ilerde, cosa que ha fet suposar a alguns autors que tenia uns orígens islàmics.

El primer esment de l’església parroquial de Sudanell és de l’any 1168, en què el bisbe Guillem Pere, en l’Ordinatio ecclesiae Ilerdensis, incorporà l’església de Sudanell a la prepositura de Sant Joan de Segrià. Poc després, l’any 1187, Radulf, canonge de Lleida, féu en el seu testament una deixa a l’“operi ecclesiae de Zudanello”. Segons una visita pastoral feta l’any 1361, la parròquia de Sudanell tenia com a sufragània l’església de Montoliu (potser perquè originalment el lloc de Montoliu havia estat un domini del castell de Sudanell). Al segle XVIII l’església de Sudanell canvià el seu emplaçament i s’edificà un nou edifici barroc.