Sant Vicenç de Palmerola (les Llosses)

Situació

Vista exterior de l’església.

M. Anglada

Es tracta de l’antiga església parroquial. Es troba al costat del castell, a la banda de llevant.
Història

La parròquia de Sant Vicenç de Palmerola és establerta a l’església adjacent al castell de Palmerola. Aquest era, encara, l’any 1227, una domus, o casa forta, sota el domini dels senyors de la Portella, a cura d’uns castlans cognominats Palmerola. L’església existia ja el segle XII juntament amb aquesta domus.

El castell, com a tal, és conegut des del 1286, quan el noble Bernat Guillem de la Portella en rebé la concessió per part...