Santa Maria de la Codonyera

El lloc de la Codonyera és documentat des del segle XII. Era inicialment una part del gran terme d’Alcanyís. Des del 1624 assolí una certa autonomia, que fou total a partir del 1776, quan rebé el títol de vila i un terme propi. El seu temple parroquial, dedicat a l’Assumpció de la Mare de Déu, és documentat ja en la dècima papal del 1280. L’edifici actual és barroc, de tres naus, amb una portada lateral bellament treballada, protegida per un pòrtic. El campanar, de gust mudèjar, té el pis superior bastit amb rajoles d’obra vista.