Santa Maria de les Besses (Cervià de les Garrigues)

Aquesta capella és situada a ponent del poble de Cervià de les Garrigues, al marge dret del riu Set. Sembla que el primer esment del lloc de les Besses és de l’any 1151, entre les afrontacions del terme de Vinaixa. La repoblació de les Besses, però, fou tardana. L’any 1225, Arnau de Punyent concedí a cinc colons i els seus descendents el lloc de les Besses, dins del terme de Castelldans. Les primeres referències de l’església de les Besses daten de l’any 1265, quan es donà llicència per a construir el temple. Fou una església pertanyent al bisbat de Lleida i sufragània de Santa Maria de Castelldans, tal com reflecteix la visita pastoral de l’any 1361. En aquesta mateixa visita s’esmenta l’altar de Santa Maria.

Amb motiu de la guerra de Successió les Besses es despoblà, i tota la seva població emigrà a Cervià. Des de llavors, l’església del lloc es convertí en una ermita del poble de Cervià, on un cop l’any se celebra un aplec.

Als anys seixanta d’aquest segle s’inicià la restauració de l’edifici religiós, pràcticament ensorrat, que no finalitzà fins l’any 1973. L’edifici actual és d’estil gòtic.