Santa Maria del Cogul

Parròquia del poble del Cogul, situat a l’extrem de ponent de la comarca, tocant al Segrià. L’edifici actual és una construcció barroca del segle XVIII. Segurament ja existia una església al Cogul al segle XIII, predecessora de l’actual. Això s’entreveu d’una referència recollida en la dècima papal del bisbat de Lleida del 1279. en què s’esmenta el capellà de Granyena i el Cogul, poblacions que devien compartir el rector.