Resultats de la cerca

Es mostren 37 resultats

acceleració de Coriolis

força de Coriolis

paràmetre de Coriolis

Gaspard Gustave de Coriolis

paràmetre beta

llei de Buys Ballot

ona de Kelvin

equació geostròfica

corrent inercial

corrent de marge occidental