Resultats de la cerca

Es mostren 9 resultats

lapiaz

Escorca

relleu càrstic

aigües continentals

Noms i adjectius

La història de la tramussera valenciana

El gran riu planetari

El domini càrstic

Els marges oriental i meridional al sector català de la Conca de l’Ebre: el Paleocè i l’Eocè