Penetració i difusió del cristianisme

No és fàcil fer una síntesi nova o singular sobre la implantació i la difusió del cristianisme en el sector de les Hispànies que integra l’actual Catalunya i que va rebre antigament els noms d’Hispania Citerior o Tarraconense, i més concretament el de conventus juridicus Tarraconensis, perquè la documentació és escassa i sobre una base tan feble ja s’ha dit gairebé tot el que es podia dir.

La fragilitat d’aquestes síntesis resta palesa en el fet que l’aparició d’uns nous documents, les cartes de Consenci a sant Agustí, descobertes i publicades l’any 1981, han capgirat totalment el concepte...