El llenguatge de les matemàtiques

La matemàtica com a llenguatge

L’escrit que us presentem a continuació són els deures d’un noi rus. ¿Podeu endevinar quin exercici li ha demanat el seu professor de matemàtiques perquè el faci a casa?

Es tracta, com pot deduir algú que tingui una mínima noció de matemàtiques, de la resolució d’una equació de primer grau. Però, si no entenem el rus, ¿com podem entendre el tema a què es refereixen les operacions escrites més amunt? Doncs perquè estan escrites en un llenguatge compartit per nosaltres amb els nois russos. Aquest llenguatge, que tenen en comú els joves de tot el món...