La interpretació del món mitjançant els nombres

L’estadística

El terme estadística suscita en molta gent un sentiment de desconfiança, ja que fa pensar en alguna cosa complicada i difícil d’entendre. Però, en realitat, l’estadística és només un conjunt d’eines que serveixen per a mesurar fenòmens col·lectius. Si volem determinar la distància entre dues ciutats, l’expressarem en quilòmetres, però per a la distància entre dues estrelles seran més adequats els anys llum; direm que una cadena d’or pesa uns grams, però la càrrega de patates d’un camió serà millor expressar-la en tones. I si hem de mesurar els productes a l’engròs o les...