Ones, so i llum

Les oscil·lacions elàstiques

Si toquem una corda d’una guitarra veurem que oscil·la ràpidament. També podem observar aquest efecte polsant una simple goma elàstica ben tensa o fent un experiment amb una molla penjada verticalment. Si després d’aplicar un pes a l’extrem lliure de la molla el desplacem de la posició d’equilibri i el deixem anar, veurem que el sistema molla/pes inicia un moviment d’oscil·lació.

En el cas ideal d’absència de fregament, tots aquests sistemes podrien oscil·lar de manera indefinida, sempre amb la mateixa amplitud, és a dir, mantenint invariable el màxim...