Matèria i energia

Matèria i energia, dos conceptes gens senzills

Termes com matèria i energia són de mal definir. Tot i això, en el cas de la matèria, les coses són en principi una mica més fàcils. Quan pensem en una cosa material, solem imaginar-nos alguna cosa amb massa, una cosa que se’ns presenta als sentits com una entitat corpòria, ja sigui un objecte com una pedra, l’aigua dins d’una ampolla o fins i tot el vent que ens esbulla els cabells. Però aquesta no és tota la realitat que percebem. Un so, per exemple, l’entenem com una vibració de les molècules de l’aire que es propaga a una certa velocitat...