Moviments, forces i equilibri

Què és el moviment?

És fàcil observar al nostre entorn objectes en moviment. Veure coses que es mouen ens resulta tan familiar, que ens sembla que no cal entendre ni explicar res dels moviments. Això no obstant, si ens preguntem què entenem per moviment topem amb certes dificultats. No n’hi ha prou a dir, per exemple, que un cos és en moviment perquè veiem que es mou. En alguns casos, el moviment dels cossos és imperceptible, de tan lent com pot arribar a ser. Per exemple, quan observem els estels en una nit serena o quan contemplem una glacera majestuosa no ens adonem que també estan...