La Vidrieria Barcelonesa dels Vilella

Els Vilella (vegeu també La Pensilvania de Joan Vilella)són una família reusenca que creà un autèntic conglomerat industrial, cosa no gens corrent, i una banca.

Anunci de la fàbrica de vidre Joan Vilella publicat a l'Anuario Riera-Guía General de Cataluña (1897). Els Vilella, de Reus, construïren al Poblenou (Sant Martí de Provençals) la que va ser la primera fàbrica de l’estat de vidre buit. La fàbrica dels Vilella afegirà un nou producte: la construcció de rajoles de vidre aplicades especialment a claraboies.

Una de les característiques dels industrials catalans és la...