compostes

asteràcies
f
pl
Botànica

Panigroc

Luigi Rignanese CalPhotos (cc-by-nc)

Família de sinandres integrada per unes catorze mil espècies d’aspecte molt divers: herbàcies anuals o perennes, arbustives, arbòries, enfiladisses.

Les flors, pentàmeres, poden ésser actinomorfes o zigomorfes (sovint coexisteixen ambdues menes de flors en una mateixa inflorescència), hermafrodites o unisexuals, amb el calze substituït per pèls o per palletes que constitueixen després el vil·là del fruit. Les flors gairebé sempre es reuneixen en capítols voltats d’un involucre d’hipsofil·les estèrils. El fruit és en aqueni. És una família pràcticament cosmopolita i la més nombrosa de les plantes superiors. Inclou moltes espècies conreades, les unes per a l’alimentació humana o per a l’explotació amb finalitats industrials, les altres en jardineria com a plantes ornamentals.

Compostes més destacades

Achillea ageratum alè de bou
Achillea millefolium milfulles 
Achillea pyrenaica camamilla de muntanya, cordonet
Adenostyles sp  adenostil
Aetheorrhiza bulbosa calabruix
Ageratum sp  agèrat
Ambrosia sp  ambròsia
Anacyclus sp  anacicle
Anacyclus clavatus panigroc 
Anacyclus valentinus anacicle valencià, bolig
Antennaria dioica  pota de gat, sanguinària
Anthemis arvensis camamilla borda 
Anthemis cotula  camamilla pudent
Anthemis nobilis  camamilla romana
Arctium minus  repalassa, llapassa, bardana
Arctotis stoechadifolia margarida africana
Arníca montana àrnica, tabac de muntanya, tanya 
Artemísia sp  artemísia
Artemisia abrotanum broida, abròtan 
Artemísia absínthium donzell, absinti 
Artemisia arborescens donzell arbustiu, donzell bord
Artemisia cempestris  llemenosa
Artemisía dranunculus  estragó, dragonet 
Artemisia gallica  donzell marí
Artemísia herba-alba botja pudent
Aster sp  àster
Asteriscus aquaticus capcetes
Atractylis sp  atràctilis
Bellis sp margaridoia, margarideta 
Bellium bellidioides herba vergera
Blumea balsamifera ngai
Calendula sp  calèndula 
Calendula arvensis boixac, llevamà, galdiró 
Calendula officinalis boixac de jardí, groguet, gojat 
Carduus sp cardot
Carlina sp  carlina
Carlina acanthifolia ssp cynara carlina cínara 
Carlina acaulis  carlina cardiguera
Carlina corymbosa  carlina corimbosa
Carlina vulgaris  carlina silvestre
Carthamus sp  càrtam
Catananche coerulea cerverina, cigala cerverina
Centaurea sp  centàurea
Centaurea aspera  bracera, bovenaga
Centaurea calcitrapa obriülls, floravia, narriola, card estrellat, abriülls
Centaurea collina  capferrada
Centaurea conifera pinya de Sant Joan, perdiueta
Centaurea cyanus blauet, angelets, capblau
Centaurea melitensis riola, rialla, oriola
Centaurea salmantica  herba escombrera, raspallera, granellons
Centaurea scabiosa  gratabous
Centaurea solstitialis blanquiella, narriola
Chondrilla juncea màstec
Chrysanthemum coronarium, C. segetum ull de bou, bolig
Chrysanthemum frutescens margarida
Chrysanthemum indicum malabars
Chrysanthemum maximum margarida de flor gran
Chrysanthemum morifolium crisantem
Chrysanthemum parthenium segura
Cichorium endivia (varietat) endívia
Cichorium endivia  escarola, endívia 
Cichorium intybus  xicoira, masteguera, cama-roja
Cirsium sp  card d'ase 
Cirsium acarna  assotacrist
Cirsium arvense calcida
Cirsium eriophorum   cardigassa
Cnicus benedictus  card beneit, card sant  
Coreopsis tinctoria coreopsis
Cosmos bipinnatus cosmos
Crepis sp  crepis
Cynara cardunculus (formes conreades) card, cardot 
Cynara cardunculus  card formatger, card bord, herba-col 
Cynara scolymus  carxofera, escarxofera
Dahlia sp  dàlia, daliera 
Dimorphoteca sp  dimorfoteca
Diotis maritima  perlina blanca
Echinops ritro  panical blau
Echinops sphaerocephalus  card tucà, card eriçó
Eupetorium cannabinum canabassa, lladracà
Filago sp  filag 
Gaillardia pulchella  gallàrdia 
Galactites tomentosa  calcida blanca, card calapater, card blanc 
Gazania sp  miloca 
Gerbera jamesonii  gerbera 
Helianthus sp  heliant
Helianthus annuus gira-sol, mira-sol 
Helianthus tuberosus nyàmera
Helichrysum bracteatum sempreviva 
Helichrysum stoechas  maçanella 
Helichrysum angustifolium flor de Sant Joan, sempreviva borda
Hieracium sp  hieraci
Hieracium murorum  herba de l’esparver  
Hieracium pilosella  pelosella, orella de rata
Hypochaeris achyrophora herba plana, herba de papatx 
Hypochaeris radicata peluda
Inula sp ínula
 Inula conyza coniza 
 Inula crithmoides salsona, fonoll marí  
 Inula graveolens olivardó
 Inula helenium  herba de l’ala, ènula, ènula campana 
Inula montana  ínula de muntanya
Inula viscosa  olivarda, matavinya
Jasonia glutinosa  te de roca
Jasonia tuberosa  jasònia tuberosa, rabasseta
Lactuca perennis  xicoira gran
Lactuca sativa enciam, lletuga 
 Lactuca sativa var capitata enciam escaroler, enciam francès 
Lactuca sativa var romana enciam llarg
Lactuca serriola  enciam bord 
Lactuca virosa  enciam boscà 
Launaea cervicornis gatovell, socarrell
Leontopodium alpinum flor de neu
Matricaria recutita  camamilla, camamilla majola 
Onopordum sp  cardassa
Onopordum acanthium  bufassa, cardiga 
Onopordum acaule  cardassa blanca
Osteospermum ecklonis  matacabres 
Pallenis spinosa  gravit, ull de bou
Parthenium argentatum guayule
Petasites fragrans  barretera, pota d’euga 
Phagnalon sp herba morenera 
Phagnalon saxatile ullastre de frare 
 Picris echioides  arpell
Picris hieracioides parraca 
Pulicaria dysenterica herba de Sant Roc
Pyrethrum sp  piretre 
Reichardia picroides  cosconilla
Santolina chamaecyparissus camamilla de muntanya, espernellac, cordonet, camamilla groga, camamilla de Maó
Scolymus hispanicus  card de moro, cardellina  
Scolymus maculatus  catalinoia
Scorzonera sp  escurçonera, barballa 
Scorzonera hispanica  escurçonera hispànica 
Scorzonera laciniata escurçonera laciniada, cuixa-barba 
Senecio sp  seneci 
Senecio cineraria  cinerària, donzell de mar
Senecio doria   allop, orval 
Senecio jacobaea  herba de Sant Jaume
Senecio leucophyllus  herba blanca 
Senecio vulgaris xenixell, morruts, lletsó de foc 
Silybum marianum card marià, card gallofer, cardot 
Solidago canadensis  solidago del Canadà
Solidago virgaurea  vara d’or
Sonchus sp  lletsó, pixallits
Sonchus asper  lletsó punxós
Sonchus oleraceus lletsó oleraci 
Sonchus tenerrimus  lletsó fi, lletsó petit
Tagetes erecta  clavell d’agost 
Tagetes minuta  camamilla americana
Tagetes patula  clavell de moro 
Tanacetum balsamita  cost
Tanacetum vulgare  tanarida, herba cuquera 
Taraxacum dissectum xicoia
Taraxacum officinale dent de lleó, lletsó d’ase, pixallits 
Tragopogon pratensis barbeta, barba de cabra, barba de frare
Tussilago fartara pota de cavall, pota d’euga, peu de mula, fill abans que el pare, tussilag, fàrfara 
Urospermum dalechampii  amargot, cuixa-barba 
Xanthium italicum llapassa borda, escorpins, repalassa borda, gossos 
Xanthium spinosum espina-xoca, floravia, cadells 
Zinnia elegans clavell de paper