El tèxtil: l'esgotament del model del segle XIX. 1914-1939

Anunci de l'Espanya Industrial.

La indústria tèxtil catalana ha estat objecte de diferents estudis monogràfics dedicats al segle XIX i, especialment, a la indústria cotonera. En canvi, els estudis referits al primer terç del segle XX són, fins al moment present, escassos. En sectors com el de la llana els primers treballs elaborats són molt recents per a ambdós períodes. I altres branques de la producció tèxtil com les del cànem i el lli, les fibres dures, la seda i la introducció de les fibres artificials, no han merescut encara l’atenció necessària per part dels investigadors.

...