La indústria química: consolidació pel biaix dels adobs. 1914-1939

La fàbrica de Lleida de la Societat Anònima Cros.

La indústria química moderna té el seu origen el 1749 en què els escocesos Garbett i Roebuck iniciaren a Prestonpans la fabricació de l’àcid sulfúric per mitjà de les cambres de plom, inventades tres anys abans pel segon d’ells. El nou sistema, que substituí el procediment per campanam (de vidre) vigent fins aleshores, tingué la virtut de canviar l’escala de producció del vitriol, de rebaixar-ne el cost i de convertir-lo en un article industrial autèntic. Al llarg de dues centúries, de mitjan segle XVIII a mitjan segle XX, el...