Les finances: l'hegemonia de la banca forastera

Una guerra mundial i una crisi bancària, com a pròleg. 1914-1922

El marc financer

Acció del Banc de Catalunya, 1929.

Catalunya és una excepció dintre del conjunt d’Espanya, si tenim en compte que inicià i desenvolupà un procés d’industrialització, seguint el model europeu, malgrat la seva manca de primeres matèries. També és una excepció, ara en el conjunt europeu, en el sentit que tant a la Gran Bretanya com al continent, banca i industrialització foren dos conceptes que es mogueren plegats. La banca podia facilitar, i havia de fer-ho, el desenvolupament industrial o bé...